Corona subsidie

De afgelopen jaren hebben de Samenwerkende Maritieme Fondsen met veel enthousiasme de maritieme sector in al haar geledingen financieel ondersteund. Veel organisaties en instellingen zijn door de recente corona crisis hard getroffen en zien inspanningen van de afgelopen jaren tot stilstand komen of in rook opgaan. 

De Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) stellen deze zomer gezamenlijk € 350.000 extra beschikbaar ter ondersteuning van creatieve oplossingen voor problemen veroorzaakt door de corona crisis.

De maritieme fondsen hebben een lange historie en een aantal is ooit opgericht vanuit de gedachte bijstand te verlenen in zware financiële tijden. Vanuit die gedachte is besloten om deze zomer met een extra subsidieronde onze gewaardeerde relaties in de maritieme sector tegemoet te komen. Heeft uw organisatie of instelling een goed plan om de komende maanden in te spelen op de door de crisis veroorzaakte situatie doe dan een aanvraag voor deze speciale corona subsidie. Denk daarbij aan activiteiten die door de crisis geen doorgang konden vinden (bv afgelaste tijdelijke expositie, bijeenkomst, cursus), maar in een vorm die is aangepast aan de (on)mogelijkheden van de huidige situatie (bv via livestream, virtuele tour of analoog op afstand) alsnog kunnen plaatsvinden. Ook valt te denken aan projecten of activiteiten die speciaal voor de (on)mogelijkheden van de huidige situatie worden ontwikkeld en inhoudelijk, qua vormgeving of door de keuze van doelgroepen vernieuwend zijn en bij voorkeur ook na de corona crisis goed bruikbaar blijken te zijn. Creativiteit, innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke selectiecriteria!

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de corona subsidie

Wanneer kunt u aanvragen:

 • Er kan maximaal €25.000 subsidie worden aangevraagd.
 • U bent werkzaam in het maritieme veld op het gebied van maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed, onderwijs, innovatie en/of techniek.
 • U bent geen commerciële instelling.
 • Uw organisatie of instelling is getroffen door de corona crisis.
 • Het projectvoorstel is een creatieve oplossing voor een door de corona crisis ontstane situatie.
 • Het project moet bij voorkeur voor 31 december 2020 gerealiseerd, maar in ieder geval gestart zijn.
 • Het is niet vereist om ook bij andere fondsen subsidie aan te vragen.
 • Er wordt geen subsidie verleend ter compensatie van gemiste exploitatie.

Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als:

 • Het aanvraagformulier uiterlijk vrijdag 31 juli 2020 binnen is.
 • Het aanvraagformulier volledig is ingevuld, incl. een omschrijving van het project in max 500 woorden (niet meer dan 500 woorden!).
 • Een uitgewerkte begroting en het projectplan als bijlage in PDF wordt meegestuurd (geen Excel of Word bestanden).

Aanvragen worden niet in behandeling genomen indien deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd en/of waarvan het aanvraagformulier niet volledig of volgens de criteria is ingevuld (bijvoorbeeld: meer dan 500 woorden en/of bijlages niet in PDF).

Aanvragers krijgen 21 augustus 2020 bericht.

 

Naar het formulier

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
 
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri