Corona subsidie aanvraag formulier

Naam project:
Organisatie
Contacpersoon
E-mail
Telefoonnummer
IBAN
IBAN ten name van
Op welke gebied van het maritieme veld bent u werkzaam?
Hoe bent u getroffen door de Corona crisis (bijvoorbeeld gesloten, afgelast, etc)
Geef een samenvatting van het project waarvoor u subsidie aanvraagt en op welke manier dit project bijdraagt om de crisis te hoofd te bieden of hoe dit project bijdraagt om de nieuwe situatie (1,5m etc) vorm te geven?
Let op geen exploitatie, renovatie of onderhoud.(ca 500 woorden)
Gevraagd bedrag: (max  € 25.000)
Wanneer gaat het project van start?
Wanneer is het project gereed?
Begroting
Volledige projectvoorstel (max 3 A4)
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
 
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri